Istoric

Proiectul fondării unui Centru de Studii Patristice și Literatură Creștină Antică (în continuare C.S.P.L.C.A.) s-a născut în Septembrie 2011, moment în care Decanul Institutului de Studii Patristice Augustinianum al Universității Pontificale San Giovanni in Laterano din Vatican, Pr. prof. dr. Robert DODARO O.S.A., a răspuns afirmativ invitației adresate de Universitatea Babeș-Bolyai de a vizita Urbea clujeană și, deopotrivă, cea mai mare Universitate românească.

Fondarea C.S.P.L.C.A. a fost prefigurată de o serie de Conferințe pe teme patristice (Noiembrie 2011 – Octombrie 2016), ce au evidențiat interesul lumii universitare clujene cu privire la bogata gândire creștină a primelor veacuri. Origen, Augustin, Ioan Gură de Aur și mulți alți gânditori creștini au oferit fericitul prilej de întâlnire, dezbatere și dialog între diferiți cercetători români și străini, aparținând celor mai variate medii academice și confesiuni creștine.

Cele mai importante momente ale colaborării dintre diferitele Facultăți și Centre de Studiu, din România și de peste hotare, le-au constituit:

• Simpozionul Patristic Internațional Sf. Dionisie Areopagitul. Izvoare, context, receptare, organizat de Universitatea Babeș-Bolyai (reprezentată de Facultatea de Teologie Ortodoxă, Greco-Catolică, Reformată, Romano-Catolica, Litere, Istorie-Filosofie) în colaborare cu Eparhia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, de Cluj-Gherla, cu Mitropolia Ortodoxă a Clujului, Maramureşului şi Sălajului şi cu Institutul Patristic Augustinianum, în perioada 16-17 octombrie 2014, în Cluj-Napoca.

• Simpozionul Patristic Internațional Milostivi asemenea Tatălui, organizat de Universitatea Babeș-Bolyai (reprezentată de Facultatea de Teologie Ortodoxă, Greco-Catolică, Reformată, Romano-Catolica, Litere, Istorie-Filosofie) în colaborare cu Eparhia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, de Cluj-Gherla, cu Mitropolia Ortodoxă a Clujului, Maramureşului şi Sălajului şi cu Institutul Patristic Augustinianum, în perioada 14-15 octombrie 2016, în Cluj-Napoca.

Bogata cromatică a diferitelor discipline și confesiuni constituie esența C.S.P.L.C.A.
Caracterul interdisciplinar (Istorie și Filosofie Antică, Limbi Clasice), cât și caracterul interconfesional (Teologie Ortodoxă, Teologie Greco-Catolică, Teologie Romano-Catolică și Teologie Reformată) constituie fundamentul pe care C.S.P.L.C.A. dorește să își clădească propria identitate și arhitectură, fundament ancorat intim în valorile promovate de Universitatea Babeș – Bolyai.

Toate aceste etape și dimensiuni ale colaborării științifice au condus la semnarea unui Acord Cadru inter-universitar, în data de 17 mai 2017, între Universitatea Babeș-Bolyai și Universitatea San Giovanni in Laterano (de care depinde Institutului de Studii Patristice Augustinianum), Acord ce prefigurează și consfințește înființarea unui Centru interdisciplinar și interconfesional de cercetare a istoriei, formelor literare și ideilor tradiției creștine antice și patristice.

Consiliul de Administrație al Universității Babeș-Bolyai, reunit în data de 19 noiembrie 2018, a luat în considerare și a urmat deopotrivă Hotărârea Consiliului Științific al aceleiași Universități din data de 19 noiembrie 2018, prin care s-a decis acreditarea C.S.P.L.C.A.

De asemenea, Senatul Universității Babeș-Bolyai a hotărât, in urma votului forurilor in drept, acreditarea C.S.P.L.C.A. în data de 3 decembrie 2018.